भुपिको सम्झनामा (A tribute to Bhupi Serchan)


नसके बन्न सुर्य,
तारै बनी झरी जाउला ।
तारा हुँदैमा सानो हुइन्न आमा,
झरेरै गये पनि सुर्य ल्याउला ।

हुँदैन बिहान् मिर्मिरेमा तारा झरेर नगये,
बन्दैन मुलुक दुई चार सपूत मरेर नगये ।।

Advertisements

1 Comment

Filed under Poems

One response to “भुपिको सम्झनामा (A tribute to Bhupi Serchan)

  1. sumana panta

    i really like this poem.it’s fantastic.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s